propcap

Våre tjenester

Propcap er et fullskala eiendomshus som tilbyr tjenester innen prosjektfinansiering, eiendomsforvaltning, eiendomsutvikling, teknisk & økonomisk forvaltning og prosjektledelse.

Les mer om våre tjenester 

---

Prosjektfinansiering

Propcap AS har omfattende erfaring med å tilrettelegge direkte-investeringer i utviklingseiendommer og selskapsstrukturer. Gjennom en sterk markedstilstedeværelse og omfattende nettverk er vi i stand til å gjennomføre prosjekter off-market samt i strukturerte prosesser. Ansatte i Propcap AS tar ofte en aktiv rolle i investeringene og co-investerer i prosjektene. Selskapet tilbyr også Kjøpsrådgivning til institusjonelle og private investorer i ulike situasjoner.

Utvikling

Store deler av våre eiendommer har utviklingspotensialer. Noe er synlig ved kjøp, mens andre dukker opp under forvaltningsperioden. Propcap jobber både med eiendomsutvikling i form av nybygg, og oppgradering av eksisterende bygningsmasse. Eiendomsutvikling er en naturlig forlengelse av vår kjerneaktivitet, som også komplimenterer den løpende forvaltningen. Dersom behovene til våre leietakere endres, må vi komme de i møte – enten via oppgradering av byggene, eller ved å bygge nye.

Forvaltning

Kjernen i Propcap Management er eiendomsforvaltning. Det er i den løpende forvaltningsprosessen verdiskapende muligheter dukker opp. Derfor har Propcap et operativt fokus med tilstedeværelse på eiendommene og synlighet ovenfor leietakerne. Vi skal ta godt vare på våre leietakere, og være pro-aktive med utleie av ledige lokaler. Hver forvalter har et tydelig ansvarsområde innen teknisk forvaltning eller eiendomsforvaltning som krever betydelig gjennomføringsevne.

Lurer du på noe?

Ta kontakt med en av våre forvaltere.

Propcap, org.nr 993 146 978 Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo | Powered by Plyo