propcap


Propcap AS
 

Propcap AS er et aktivt tilretteleggermiljø innenfor næringseiendom i Norge og Norden. Vi teller i dag 7 ansatte og sitter i Vika i Oslo.
Virksomheten ble etablert i 2015 og selskapet er eid av de ansatte, siden oppstart har selskapet omsatt eiendom for ca NOK 20 mrd.

På prosjektsiden har vi hatt et særlig fokus på lager og logistikkeiendommer i Stor-Oslo og kontor i Oslo, store deler av dette initiativet er samlet i porteføljeselskapene Wilog AS og Median Office AS som for tiden består av 25 eiendommer på totalt 160 000 kvm.

Propcap tilbyr også plasseringer og enkeltinvesteringer i eiendom innenfor kontor, logistikk, lager, kjøpesenter, bigbox, hotell og boligutvikling.

 Vi har siden oppstart realisert 21 prosjekter med en vektet IRR på 70%

    Propcap, org.nr 993 146 978 Dronning Mauds gate 3, 0250 Oslo | Powered by Plyo